قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت پروژه جلسه جبرانی (آخر) درس استانداردهای مدیریت پروژه روز دوشنبه مورخ 28/2/94 از ساعت 30/15-30/8 با استاد نوری برگزار می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ